Inserarea unei mese de ping-pong în Parcul Feroviarilor, un monolit de beton ca formă radicală în sălbăticie, propune încă un pas spre domesticirea spațiului respectiv, într-un moment în care diferite interese pândesc acest loc.
Resemnificarea mesei de ping-pong acum și acolo își propune să prelucreze unul dintre spațiile de întâlnire ale perioadei socialiste, prin învigorarea amintirilor personale legate de sport, dar și a muncii comune, pe urma căreia acest parc a fost construit.

Alegerea acestei unelte a sportului se datorează şi rolului său fascinant în istoria mondială, începând de la standardizarea și implementarea sa de aristocratul britanic Ivor Montagu, ca o metodă de a răspândi ideea socialismului și a comunismului, până în acel moment istoric când China (prin Zhou Enlai) și Statele Unite (prin Henry Kissinger) au început efectiv să se apropie în plin Război Rece. Evenimentul a fost botezat de jurnalismul vremii ca începutul diplomației ping-pong, interferând și rupând astfel bipolaritatea și conflictul celor două imperii, SUA și USSR, punând fundațiile unei economii bilaterale (și globale) ale cărei efecte încă zguduie periodic lumea.

Obiectul în sine nu dispune de mijloace prin care ar putea reieşi mulţimea de conotații purtate de istoria sportului de la conceperea și răspândirea sa. Întrebările referitoare la când și de ce au dispărut majoritatea meselor din cartiere, pot primi răspunsuri parțiale de la elementele cu care au fost înlocuite: betonul gri, omogen, rezistent <> tobogane, căsuțe și castele tricolore din plastic. Căutarea răspunsurilor despre raționamentul statului de a construi mese și dacă ideea codată în sport a fost folosită în mod conștient, sau în ce măsură au fost realizate cluburi de ping-pong la inițiativa fabricilor, și multe alte chestiuni, vor fi cercetate pentru a putea fi publicate ulterior, completând lipsurile de care obiectul în sine nu dispune.

:: en ::

The insertion of a ping-pong table in the Railwayworkers’ Park (Parcul Feroviarilor) proposes another step towards a more domesticated park in a moment when various interests lurk for its exploitation. Re-purposing the meaning of this ping-pong table, now and there, aims to reinvigorate personal memories/histories connected to one of the most popular loisir activities of the Romanian socialist era. The intention to use the available public funds to create a functional "artwork" pays homage to the cooperative labour through which this park has been built.

Choosing this sport’s tool is also due to its fascinating role in the world’s history, starting from its standardization and implementation by the British aristocrat Ivor Montagu, as a method to spread the idea of socialism and communism, until that historic moment when China (through Zhou Enlai) and United States (through Henry Kissinger) began to have close contact in full Cold War. The event has been baptized as the beginning of ping-pong diplomacy, steps that had interfered into the bipolarity and the conflict between the two empires, USA and USSR, thus building the foundation of a bilateral (and global) economy, which effects' still shaking the world today.

The object itself does not have enough ways to point out all the connotations carried by this sports' history, from its very beginning. The questions referring to when and why did the majority of tables have disappeared from the neighbourhoods/districts/quarters, can be partially answered by the objects that replaced them, such as: grey, solid, durable concrete <> plastic playground slides, houses and castles with the colouring of the national flag. Answers about the state judgement and decisions in building these concrete tables and whether this idea was inspired by this sport and used in a conscious way, or if the ping-pong clubs were founded at the initiative of some factories will be researched and published, so we can cover the lacks of this object's story.

--------------------
Lucrarea a fost selectată în urma unui concurs public de proiecte. Membrii juriului Orașul Vizibil 2016 au fost Diana Marincu - curator, Eugen Pănescu - arhitect, Oana Buzatu - expert comunicare/Primăria Cluj-Napoca, István Szakáts - curator, Rarița Zbranca - manager cultural.

-

”Orașul Vizibil” este organizat de Fundația AltArt. Proiect realizat cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local Cluj-Napoca. Orașul Vizibil face parte din proiectul ”Create to Connect” cu sprijinul financiar al programului Cultura 2007-2013 al Uniunii Europene.

<> http://www.orasulvizibil.ro/expozitia-orasul-vizibil-2016/ <>
<> https://www.facebook.com/events/1821228101484509/ <>

 
http://www.kopaczkund.info/files/gimgs/th-40__KEP9256.jpg
 
 
http://www.kopaczkund.info/files/gimgs/th-40__KEP9295.jpg
 
 
http://www.kopaczkund.info/files/gimgs/th-40__KEP9283.jpg
 
 
http://www.kopaczkund.info/files/gimgs/th-40__KEP9326.jpg
 
 
http://www.kopaczkund.info/files/gimgs/th-40__KEP9292.jpg
 
 
http://www.kopaczkund.info/files/gimgs/th-40__KEP9318.jpg
 
 
http://www.kopaczkund.info/files/gimgs/th-40__KEP9312.jpg
 
 
http://www.kopaczkund.info/files/gimgs/th-40__KEP0204.jpg
 
 
http://www.kopaczkund.info/files/gimgs/th-40__KEP9260.jpg
 
 
http://www.kopaczkund.info/files/gimgs/th-40__KEP9257.jpg